Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen Italiaans en Nederlands

Een beëdigde vertaling Italiaans-Nederlands of vice versa kan nodig zijn bij officiële documenten. Bijvoorbeeld bij een akte van de notaris, een verklaring van de gemeente of een diploma.

Ik sta als beëdigd vertaler ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers onder Wbtv-nummer 5104.
Als ik voor u een beëdigde vertaling verzorg, dan hecht ik de brontekst, de vertaling en mijn beëdigingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar. Dit geheel voorzie ik van de benodigde stempels, parafen en mijn handtekening. Zo is voor de ontvanger of gebruiker duidelijk dat het om een rechtsgeldige vertaling gaat door een beëdigd vertaler.

Soms wil de ontvanger een legalisatie van de vertaling. Dat wil zeggen dat mijn handtekening als beëdigd vertaler daadwerkelijk gecontroleerd wordt bij de rechtbank. Gelukkig nemen Nederland en Italië beide deel aan het Apostilleverdrag. Daardoor kan deze handtekeningcontrole bij de Nederlandse rechtbank plaatsvinden volgens een verkorte procedure: de rechtbank plaatst een apostille op de vertaling. U kunt zelf naar een Nederlandse rechtbank gaan om een apostille te halen. U kunt dat ook aan mij overlaten. Ik neem het dan in de prijs op. Sinds 16 februari 2019 is er een versoepeling van de regels. U kunt sindsdien bepaalde documenten uit een EU-lidstaat direct, zonder apostille gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen.

De prijs voor een beëdigde vertaling is hoger dan voor een reguliere vertaling. Dit heeft te maken met de hogere eisen aan de afwerking en administratieve verwerking van een beëdigde vertaling. Daarbij moet ik jaarlijks tijd en geld investeren in permanente educatie om mijn registratie als beëdigd vertaler te behouden.


Prijs beëdigde vertaling Italiaans – Nederlands

Ook bij beëdigde vertalingen is het gebruikelijk om te werken met een woordprijs. En ook hier geldt dat die afhankelijk is van zaken als: Wat voor soort document is het? In welke vorm levert u de tekst aan? Is er haast met de vertaling?

De woordprijs kan daardoor variëren van € 0,16 tot € 0,22 (ex btw).
De minimumprijs voor de beëdigde vertaling van een korte tekst is € 58 (ex btw).
Voor het regelen van een apostille op de vertaling reken ik € 54 (ex btw)
(€ 21 prijs apostille bij de rechtbank plus € 33 voor mijn tijd en kosten voor het bezoeken van de rechtbank)

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.

Neemt u gerust contact met mij op voor een prijsopgave. Ik reageer snel en dan weet u precies waar u aan toe bent.