Corrigeren en redigeren Nederlandse teksten

Uw tekst foutloos en prettiger leesbaar maken?
Naast vertalingen kunt u bij mij terecht voor het laten controleren van uw Nederlandse teksten op spelling, grammatica, stijl en structuur. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een brief, artikel, rapport, scriptie of boek. In overleg stellen we vast welke werkwijze ik zal toepassen en wat de aandachtspunten zijn.
Ook ben ik beschikbaar voor proeflezen of voor het reviseren van vertalingen in het Nederlands.
Als u graag even persoonlijk wilt overleggen of een prijsindicatie wilt hebben, kunt u altijd contact opnemen.

nunzia-taaldienstenCorrectie

Bij het corrigeren van uw tekst let ik met name op spelling, grammatica, interpunctie en zinsbouw. Na correctie heeft u een tekst zonder storende fouten, waarin uw eigen schrijfstijl in ere is gebleven.

nunzia-taaldienstenRedactie

Redigeren gaat een stapje verder: ik corrigeer uw tekst niet alleen, maar ik kijk ook naar de formulering, de stijl en de opbouw van de tekst. Het gaat erom dat de tekst begrijpelijker en prettiger leesbaar wordt voor de beoogde doelgroep. Het resultaat is een goedlopende tekst, waarin uw boodschap helder wordt verwoord.