Tarief voor vertalingen en correctie- en redactiewerk

Het zou voor u als klant fijn zijn als u hier een overzicht zou vinden met standaardtarieven voor vertalingen en redactiewerkzaamheden. Gezien de grote diversiteit in de werkzaamheden is dat helaas niet mogelijk.

nunzia-taaldienstenHoe wordt de prijs van een vertaling bepaald?

Voor vertalingen hanteer ik meestal een prijs per woord. Dit woordtarief zal per opdracht verschillen, omdat het afhankelijk is van onder meer de aard en moeilijkheidsgraad van de tekst, en van uw specifieke wensen met betrekking tot de afwerking van de vertaling. Zo ligt het tarief voor ingewikkeldere, meer specialistische teksten en voor beëdigde vertalingen hoger dan voor een meer algemene vertaling uit het Italiaans in het Nederlands. Ook op een spoedvertaling is een hoger tarief van toepassing. De woordprijs voor boekvertalingen is juist weer lager.

Graag ontvang ik van u dus wat meer informatie over de inhoud van de te vertalen tekst en over uw verdere wensen, zodat ik u geheel vrijblijvend een juiste en redelijke prijsopgave kan doen. U kunt mij hierover bellen of mailen, of u maakt gebruik van het contactformulier.

nunzia-taaldienstenHoe wordt de prijs van correctie-/redactiewerkzaamheden bepaald?

Voor correctie- en redactiewerkzaamheden werk ik meestal op uurbasis. Afhankelijk van het soort tekst dat u mij ter bewerking aanbiedt en uw specifieke wensen, maak ik met u een afspraak op maat over de prijs. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om contact met mij op te nemen voor nadere informatie. Ik kan u dan geheel vrijblijvend een passende offerte doen voor de door u gewenste werkzaamheden.

Tarieven zijn exclusief 21% btw en op alle diensten zijn de Algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing.