Vertalingen Italiaans

Vertalen is natuurlijk meer dan het woord voor woord omzetten van de brontaal in de doeltaal. Als vertaler heb je niet alleen te maken met het taalverschil maar ook met het cultuurverschil tussen twee landen, in mijn geval tussen Nederland en Italië. Voor het leveren van kwaliteitsvertalingen is het dan ook belangrijk om als vertaler de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in deze beide landen goed te kennen.
Ik voorzie u graag van een tot in de puntjes verzorgde vertaling, waarin rekening gehouden wordt met al deze bijkomende factoren en met uw wensen en vragen als klant.

Naast mijn vertaalopleiding heb ik een bachelorgraad in de commerciële economie en daarnaast jaren werkervaring in het bankwezen en de makelaardij. Ik beschik daarmee over een goede basis voor vertaalwerk op het gebied van marketing, financiën en onroerend goed. In de loop der jaren heb ik voor mijn klanten vertalingen verzorgd in vele verschillende vakgebieden, zoals: juridisch, financieel, notarieel, commercieel, marketing, medisch, voeding, politie en ook een boekvertaling.

Zo bent u als particulier bij mij aan het juiste adres voor het laten vertalen van bijvoorbeeld een brief, diploma, trouwakte, geboorteakte, contract of andere teksten en documenten.
Bedrijven kunnen bij mij correspondentie, een artikel, uittreksel Kamer van Koophandel, overeenkomst, marketingplan, folder of andersoortige zakelijke teksten laten vertalen.

In deze tijd van de coronacrisis verzorg ik als vertaler Italiaans-Nederlands ook de vertaling van uw teksten over het coronavirus COVID-19.

Aangezien mijn moedertaal Nederlands is, komen de vertalingen uit het Nederlands in het Italiaans tot stand in samenwerking met een collegavertaler met Italiaans als moedertaal.

nunzia-taaldienstenBeëdigde vertaling

Van officiële documenten (gerechtelijke stukken, uittreksels uit de burgelijke stand, diploma’s et cetera) is soms een beëdigde vertaling nodig. Deze vertalingen kunnen alleen verzorgd worden door vertalers die hiervoor zijn beëdigd bij de rechtbank. Een beëdigde vertaling moet voldoen aan allerlei vormvereisten, de brontekst moet tot in detail vertaald worden, inclusief zaken als stempels, en zo nodig moeten er zaken toegelicht worden. De vertaling en de brontekst worden vervolgens onlosmakelijk aan elkaar gehecht, voorzien van mijn verklaring over de vertaling en de nodige echtheidskenmerken zoals mijn stempel op elke pagina, mijn handtekening en parafen.

In het internationale documentenverkeer vraagt de ontvanger soms om een legalisatie van de vertaling. Als het land waarvoor de vertaling bedoeld is, deelneemt aan het Apostilleverdrag dan kan de omslachtige legalisatieprocedure omzeild worden: bij de Nederlandse rechtbank kan in dat geval de vertaling direct voorzien worden van een apostille. Hiermee worden voor de ontvanger van de vertaling mijn handtekening en bevoegdheid als beëdigd vertaler geldig verklaard. Voor het regelen van een apostille voor vertalingen in het Italiaans kunt u zelf naar de rechtbank gaan, maar u kunt het ook door mij laten verzorgen.

Ik ben beëdigd bij de rechtbank in Arnhem en u kunt mij vinden in het Register van beëdigde tolken en vertalers op de website van het Bureau beëdigde tolken en vertalers, onder Wbtv-nummer 5104.

Om u een idee te geven, vindt u hier een greep uit de Italiaans-Nederlandse vertalingen die ik in de loop der jaren voor mijn klanten als beëdigde vertaling heb geleverd:

 • (notariële) volmacht
 • legalisatie handtekening
 • ongehuwdverklaring
 • verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • uittreksel huwelijksakte
 • verklaring van woonplaats
 • uittreksel basisregistratie personen
 • uittreksel huwelijksakte
 • geldigheidsverklaring rijbewijs
 • geboortebewijs
 • toestemmingsbrief

 • verzoek tot sepot
 • vonnis
 • beschikking
 • uittreksel justitiële documentatie (strafregister)
 • jaarrekening
 • uittreksel handelsregister
 • diploma
 • letter of good standing
 • verklaring van geschiktheid